Kvalitní spojovací materiál s tradicí


SpoleÄnost Böllhoff je rodinným podnikem a to již od pÅ™edminulého století, tedy hodnÄ› pÅ™es sto let. Zabývají se výrobou veÅ¡kerých spojovacích dílů a strojních souÄástí, nabídnou vám velmi pestrý sortiment Å¡roubů, nýtů, tvarových spojů, svárů, antivibraÄních spojů a také nÄ›kterých netradiÄních Å™eÅ¡ení. Pokud jste majitelem firmy, která se zabývá strojní výrobou, a potÅ™ebujete dodat normovaný spojovací materiál, neváhejte ani chvilku a spojte se také se skupinou Böllhoff. VždyÅ¥ i hlavní motto firmy zní: Joining together, volnÄ› pÅ™eloženo: spoleÄné spojení.

Produkty spoleÄnosti Böllhoff

Pokud bychom mluvili o spojovacích dílech, které jsou normované, jedná se o Å¡rouby, matky, vruty, hÅ™ebíky a k tomu potÅ™ebné podložky, dále pak nechybí ani nýty v mnoha tvarech. Nejenže jsou splnÄ›ny potÅ™ebné normy, ale jednotlivé produkty jsou vždy jiÅ¡tÄ›ny zárukou. Doplňky, bez kterých se spojovací materiál neobejde, jsou rovněž souÄástí pestré nabídky, takže použijete i vhodné hmoždinky z kvalitního plastu. Tato firma dodá náhradní díly, ale také se postará o servis a opravy.

Doporučené články